Wystawy klubowe i selekcja

SELEKCJA POLSKI 2022

Data / Date: 18.09.2022

Miejsce / Place: teren Zajazdu Jurajskiego, Podlesice 1, 42-425 Kroczyce
www.zajazd jurajski.pl

Sędziowie eksterieru / Exterior judges:
Valerie Degeeter (B)
Barbora Zapletalova (CZ)

Sędzia prób pracy / Work trial judge:
Jan Lenard (PL)

Zgłoszenia przez / Applications by e-mail: klub.briard_beauceron@zkwp.pl

Termin / Deadline: 31.08.2022

W Selekcji mogą wziąć udział psy, które ukończyły 15 miesięcy / In the Selection may take part dogs over 15 months only.

W zgłoszeniu należy podać imię i przydomek hodowlany zgłaszanego psa oraz załączyć:
– rodowód
– wynik RTG bioder (A lub B)
– badanie CSNB (dotyczy Briardów)
– potwierdzenie zapłaty za selekcję
The application should include the name and kennel name of the dog being entered and enclose:
– pedigree
– hip x-ray result (A or B)
– CSNB result (only Briards)
– confirmation of payment for the selection

Opłata za Selekcję / Selection fee: 180 zł / 60 euro, płatne na rachunek / payable on account:

Nazwa / Name: ZKwP Oddział Katowice, ul. Kościuszki 42, 40-043 Katowice
Konto PLN: 44 1050 1214 1000 0090 3088 8466 ING Bank Śląski S.A.
Account EUR: PL 22 1050 1214 1000 0090 3088 8474 , SWIFT/BIC: INGBPLPW

Zobacz również:

~ Przedwystawowa przypominajka ~

Drodzy uczestnicy tegorocznej Klubowej Wystawy Briardów i Beauceronów oraz Selekcji Polski, pragniemy przypomnieć, by każdy z uczestników Klubówki wydrukował swój numer startowy, który otrzymacie na

Czytaj więcej »