Hodowle

Nazwa Hodowli: Astra Canina
Imię i Nazwisko Hodowcy, miejscowość: Jadwiga Chodzeń, Korabiewice
Email: beauceron@astracanina.com
Telefon: 605942180
www.astracanina.com

Zgłosić hodowle może jedynie członek ZKwP