UPRAWNIENIA HODOWLANE

Aby uzyskać uprawnienia hodowlane dla owczarków francuskich Beauceron i Briard należy spełnić następujące warunki:

1. Pies i suka muszą być zarejestrowane w ZkwP i wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowj (PKR) czyli posiadać rodowód.

2. Suka musi mieć skończone 18 miesięcy, a pies 15 miesięcy.

3. Uzyskać oceny z wystaw 

Suki „muszą uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny co najmniej bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej,  klubowej lub specjalistycznej.”


Suka użytkowa, posiadająca certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczona do hodowli z trzema ocenami co najmniej dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.”

Psy „muszą uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy w dowolnej klasie od co najmniej dwóch sędziów trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.


Pies użytkowy, posiadający certyfikat użytkowości uprawniający do wystawiania w klasie użytkowej, może być dopuszczony do hodowli z trzema ocenami minimum bardzo dobrymi od co najmniej dwóch sędziów, w tym jedną uzyskaną na wystawie międzynarodowej, klubowej lub specjalistycznej.”

Regulamin Hodowli Psów Rasowych:

https://www.zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Hodowli_Psow_Rasowych.pdf

lub przejść pomyślnie PRZEGLĄD HODOWLANY  :

https://www.zkwp.pl/uchwaly/Zal_3_Regulamin_przegladow_hodowlanych.pdf

4. Uzyskać z prześwietlenia stawów biodrowych wynik A, B lub C. Oceny prześwietlenia stawów biodrowych i wpisu wyniku do rodowodu mogą dokonywać tylko lekarze uprawnieni przez ZkwP, których wykaz znajdziecie tutaj : https://www.zkwp.pl/lek_wet.php

5. Zdać testy psychiczne wg regulaminu https://www.zkwp-szkolenia.pl/images/komisje/Uzytkowe/regulaminy/regulamin_test%C3%B3w_psychicznych_dla_ps%C3%B3w_r%C4%99kawowych.pdf

Wykaz dodatkowych wymogów hodowlanych dla rasy Beauceron i Briard : https://www.zkwp.pl/regulaminy/Regulamin_Hodowli_Psow_Rasowych_Zalacznik_nr_10.pdf

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków pies/suka uzyskują uprawnienia hodowlane  po dokonaniu wpisu w rodowodzie odpowiednio: REPRODUKTOR/SUKA HODOWLANA, opatrzonego datą dokonania wpisu, imienną pieczęcią osoby uprawnionej do dokonania wpisu i jej podpisem. Pies/suka nabywa uprawnienia hodowlane w momencie dokonania takiego wpisu. 

Dodatkowe informacje:

  • Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Oznacza to, że może być kryta najpóźniej w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyła 8 lat. Poród, odchów szczeniąt oraz wydanie im dokumentacji hodowlanej w kolejnym roku kalendarzowym nie stanowią naruszenia niniejszego zapisu.
  • Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego ani limitu kryć.
  • Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną/psa reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela.
  • Psy/suki agresywne. Jeśli psy/suki trzykrotnie wykazały na wystawach zachowania agresywne w stosunku do ludzi i został na tę okoliczność sporządzony raport do Zarządu Głównego, są wykluczane z hodowli i udziału w wystawach.