Zarząd Briard&Beauceron Klub

Kontakt z Biurem Zarządu Głównego B&B

Zarząd
Przewodniczący Iwona Gisterek
Wiceprzewodniczący ds. Briardów Anna Grządziel-Buhl
Wiceprzewodniczący ds. Beauceronów Kamil Szczęsny
Sekretarz Beata Sieradzka
Osoba odpowiedzialna za stronę Marek Lach, Anna Andrzejewska

Konta bankowe ZG i dane rejestrowe ZKwP

Konto dla wpłat w PLN​
Bank ING Bank Śląski S.A.
Nr konta 44 1050 1214 1000 0090 3088 8466
Numery rejestrowe
NIP 5260005480
REGON 000775511
KRS 0000175203